ماه: نوامبر 2018

موتور الکتریکی

یک موتور الکتریکی  انرژِی الکترونیکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند و همینطور انجام معکوس این فرایند توسط ژنراتور انجام می شود . این دو وسیله بجز در عملکرد کاملا مشابه یکدیگر می باشند . بیشتر موتور های الکتریکی توسط الکترو مغناطیس کار می کنند اما موتور هایی هم هستن که با نیروی الکتروستاتیک […]

صنعت

به تمامی بخش هایی که در تولید ,توزیع یا مصرف یک فراورده یا یک از فرا ورده های مشابه فعالیت می کنند (صنعت) گفته می شود .   تمامی فعالیت های اقتصادی که با خدمات و تولید کالا با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخته دست انسان سرکار دارند را یک سیستم تصور کنیم,هر […]